Realizace a dodávka značení

Na základě dokončeného a schváleného pasportu a projektu dopravního značení se provádí výměna, doplnění a osazení dopravního značení na komunikacích.

Všechny používané prvky, tzn. štít značky, sloupek, bezpečnostní patka, objímky apod. mají vždy veškerá potřebná schválení a certifikáty.

Na reflexivitu dopravních značek poskytujeme záruku 7 let.

Komunikace

Optimalizace webu © - 2015