Pasport místních komunikací

Místní komunikace

Pasport místních komunikací je základní a nezbytnou formou evidence místních komunikací v obcích a městech. Mít zpracovaný aktuální pasport místních komunikací je povinností všech obcí a měst v České republice.

Rozsah a způsob zpracování řeší vyhláška č 104/1997 Sb., která je prováděcím předpisem Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Pasport místních komunikací zahrnuje:

Komunikace

Optimalizace webu © - 2015